top of page
Search

Einstakt viðskiptamódel sem byggir á því að auka velsæld og minnka umhverfisáhrif[i]

]

Ríkisstjórn Íslands, ásamt ríkisstjórnum Nýja Sjálands og Skotlands taka þátt í því að þróa svokallað velsældarhagkerfi[ii]. Í því verkefni er stuðst við aðra mælikvarða en efnahagslegan vöxt til að leggja mat á árangur. Þetta verkefni er í þeim anda. Í stað þess að stefna að efnhagslegum vexti og hagnaði er allt vöruúrval, markaðsstarf og þjónustustefna Gústu ehf miðuð við að mæta ákveðnum grunnþörfum og auka lífsgæði viðskiptavina og almennings. Aðferðafræðin við greiningu og stefnumótun byggir á traustum grunni þarfamódels Manfred Max-Neef um grundvallarþarfir mannsins (Fundemental Human Needs)[iii].

Vörurúrval Gústu sinnir mörgum af grundvallarþörfum mannsins eins og fram kemur í töflu 1.2 og kaflanum: “Prjónahefð mætir öllum 9 grunnþörfum mannsins að einhverju leiti og felur í sér marga samverkandi þætti”. Vegna þessara eiginleika og vöruúrvals Gústu liggja viðskipta tækifæri í því að mæta betur þörfum notenda. Á þennan hátt getur Gústa skapað sér sérstöðu á markaðnum og greint sig frá samkeppninni.

Gústa fyrsta fyrirtækið á Íslandi til að markvisst þjóna þörfum

Ekkert annað fyrirtæki á íslenskum markmaði hefur það markmið að uppfylla þarfir notenda sinna á þennan hátt, þannig er Gústa einstakt fyrirtæki og frumkvöðull á þessu sviði.

Vöruúrval Gústu er ekki einungis prjónavörur, einnig er í boði hönnun, þjónusta og tæknilausnir. Þannig verða vörulínur Gústu fjórar:

1. Garn, einstök blanda af alpakka og íslenskri ull.

2. Hönnun, prjónauppskriftir á vef og prjónabækur.

3. Þjónusta Gústu - Þátttaka í samfélagi prjónara með námskeiðum, viðburðum og öðrum staðbundnum aðgerðum.

4. Tækniþjónusta - Prjónavefur Gústu – Nær að sameina þátt 1 og 2 þar sem samskipti eiga sér stað í gegnum tækni og vef. Meiriháttar úrbætur eru nauðsynlegar á vef Gústu svo Gústa geti sinnt þörfum notenda betur og margfaldað samélagsleg áhrif fyrirtækisins.Blogging from Your Wix Blog Dashboard

On the dashboard, you have everything you need to manage your blog in one place. You can create new posts, set categories and more. To head to your Dashboard, open the Wix Editor and click on Blog > Posts.


Blogging from Your Published Site

Did you know that you can blog right from your published website? After you publish your site, go to your website’s URL and login with your Wix account. There you can write and edit posts, manage comments, pin posts and more! Just click on the 3 dot icon ( ⠇) to see all the things you can do.


17 views0 comments

留言


bottom of page